لایسنس ها

لایسنس غیر ارجینال سی پنل سرور مجازی


 
390,000 ريال
Mjesečno

لایسنس غیر ارجینال سی پنل


برای هاستینگ های ایرانی و غیر ایرانی


در صورت عدم تمدید در همان روز سررسید لغو می شودلایسنس 1


 
390,000 ريال
Mjesečno

لایسنس غیر ارجینال سی پنل


برای هاستینگ های ایرانی و غیر ایرانی


در صورت عدم تمدید در همان روز سررسید لغو می شودلایسنس 2


 
390,000 ريال
Mjesečno

لایسنس غیر ارجینال سی پنل


برای هاستینگ های ایرانی و غیر ایرانی


در صورت عدم تمدید در همان روز سررسید لغو می شودلایسنس غیر ارجینال سی پنل سرور اختصاصی


 
650,000 ريال
Mjesečno

لایسنس غیر ارجینال سی پنل


برای هاستینگ های ایرانی و غیر ایرانی


در صورت عدم تمدید در همان روز سررسید لغو می شودلایسنس 3


 
650,000 ريال
Mjesečno

لایسنس غیر ارجینال سی پنل


برای هاستینگ های ایرانی و غیر ایرانی


در صورت عدم تمدید در همان روز سررسید لغو می شودلایسنس غیر ارجینال دایرکت ادمین


 
100,000 ريال
Mjesečno

تغییر آی پی 31 روز بعد از سفارش و در هر 31 روز یکبار امکان پذیر می باشد
هزینه هر تغییر آی پی 9500 تومان می باشد


اگر دایرکت ادمین قوانین جدیدی اعمال کند بر روی این محصول هم اعمال می شود
لایسنس cpanel سالیانه


 
4,200,000 ريال
Godišnje

500,000 Naknada za postavljanje

لایسنس exploit scanner


 
6,800,000 ريال

لایسنس litespeed برای سرور مجازی


 
800,000 ريال
Mjesečno