ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

New Price
Transfer
Renewal
.ir
150,000 ريال
1 سال
150,000 ريال
1 سال
150,000 ريال
1 سال
.com
4,180,000 ريال
1 سال
4,180,000 ريال
1 سال
4,180,000 ريال
1 سال
.net
4,150,000 ريال
1 سال
4,150,000 ريال
1 سال
4,150,000 ريال
1 سال
.org
4,150,000 ريال
1 سال
4,150,000 ريال
1 سال
4,150,000 ريال
1 سال
.info
4,500,000 ريال
1 سال
5,890,000 ريال
1 سال
5,890,000 ريال
1 سال
.club
3,990,000 ريال
1 سال
3,990,000 ريال
1 سال
3,990,000 ريال
1 سال
.biz
5,150,000 ريال
1 سال
5,150,000 ريال
1 سال
5,150,000 ريال
1 سال
.name
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
.mobi
6,850,000 ريال
1 سال
6,850,000 ريال
1 سال
6,850,000 ريال
1 سال
.asia
4,350,000 ريال
1 سال
4,350,000 ريال
1 سال
4,350,000 ريال
1 سال
.tel
9,500,000 ريال
1 سال
9,500,000 ريال
1 سال
9,500,000 ريال
1 سال
.ca
9,990,000 ريال
1 سال
9,990,000 ريال
1 سال
9,990,000 ريال
1 سال
.eu
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
.co
11,000,000 ريال
1 سال
11,000,000 ريال
1 سال
11,000,000 ريال
1 سال
.pro
5,890,000 ريال
1 سال
5,890,000 ريال
1 سال
5,890,000 ريال
1 سال
.us
2,690,000 ريال
1 سال
2,690,000 ريال
1 سال
2,690,000 ريال
1 سال
.tv
9,590,000 ريال
1 سال
9,590,000 ريال
1 سال
9,590,000 ريال
1 سال
.me
4,990,000 ريال
1 سال
4,990,000 ريال
1 سال
4,990,000 ريال
1 سال
.ws
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
13,500,000 ريال
1 سال
.bz
6,590,000 ريال
1 سال
6,590,000 ريال
1 سال
6,590,000 ريال
1 سال
.cc
3,300,000 ريال
1 سال
3,300,000 ريال
1 سال
3,300,000 ريال
1 سال
.in
2,500,000 ريال
1 سال
2,500,000 ريال
1 سال
2,500,000 ريال
1 سال
.de
3,690,000 ريال
1 سال
3,690,000 ريال
1 سال
3,690,000 ريال
1 سال
.co.uk
2,490,000 ريال
1 سال
2,490,000 ريال
1 سال
2,490,000 ريال
1 سال
.org.uk
2,490,000 ريال
1 سال
2,490,000 ريال
1 سال
2,490,000 ريال
1 سال
.com.co
3,500,000 ريال
1 سال
3,500,000 ريال
1 سال
3,500,000 ريال
1 سال
.co.ir
150,000 ريال
1 سال
150,000 ريال
1 سال
150,000 ريال
1 سال
.net.ir
150,000 ريال
1 سال
150,000 ريال
1 سال
150,000 ريال
1 سال
.org.ir
150,000 ريال
1 سال
150,000 ريال
1 سال
150,000 ريال
1 سال
.id.ir
150,000 ريال
1 سال
150,000 ريال
1 سال
150,000 ريال
1 سال
.sch.ir
150,000 ريال
1 سال
150,000 ريال
1 سال
150,000 ريال
1 سال
.gov.ir
150,000 ريال
1 سال
150,000 ريال
1 سال
150,000 ريال
1 سال
.ac.ir
150,000 ريال
1 سال
150,000 ريال
1 سال
150,000 ريال
1 سال
.coffee
8,590,000 ريال
1 سال
8,590,000 ريال
1 سال
8,590,000 ريال
1 سال
.restaurant
13,890,000 ريال
1 سال
13,890,000 ريال
1 سال
13,890,000 ريال
1 سال
.institute
5,490,000 ريال
1 سال
5,490,000 ريال
1 سال
5,490,000 ريال
1 سال
.shop
8,990,000 ريال
1 سال
8,990,000 ريال
1 سال
8,990,000 ريال
1 سال
.it
1,990,000 ريال
1 سال
1,990,000 ريال
1 سال
1,990,000 ريال
1 سال
.uk
3,500,000 ريال
1 سال
3,500,000 ريال
1 سال
3,500,000 ريال
1 سال
.blog
7,990,000 ريال
1 سال
7,990,000 ريال
1 سال
7,990,000 ريال
1 سال
.store
14,990,000 ريال
1 سال
14,990,000 ريال
1 سال
14,990,000 ريال
1 سال
.ru
990,000 ريال
1 سال
990,000 ريال
1 سال
990,000 ريال
1 سال
.xyz
490,000 ريال
1 سال
2,990,000 ريال
1 سال
2,990,000 ريال
1 سال
.academy
9,800,000 ريال
1 سال
9,800,000 ريال
1 سال
9,800,000 ريال
1 سال

Please choose a category from above.


 افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

 دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد! *


* Excludes certain TLDs and recently renewed domains