هاست لینوکس - cPanel

cP7 plan-200MB


 
600,000 ريال
سالانه

200 مگابایت فضا
3000 مگابایت پهنای باند
15 اکانت ftp
2 عدد پایگاه داده
1 عدد Addon Domain
و ...


cP7 plan-300MB


 
720,000 ريال
سالانه

300 مگابایت فضا
5000 مگابایت پهنای باند
20 اکانت ftp
3 عدد پایگاه داده
1 عدد Addon Domain
و ...


cP7 plan-500MB


 
960,000 ريال
سالانه

500 مگابایت فضا
8000 مگابایت پهنای باند
15 اکانت ftp
2 عدد پایگاه داده
1 عدد Addon Domain
و ...


cP7 Plan-700MB


 
1,080,000 ريال
سالانه

700 مگابایت فضا
12000 مگابایت پهنای باند
50 اکانت ftp
5 عدد پایگاه داده
1 عدد Addon Domain
و ...


cP7 plan-1000MB


 
1,350,000 ريال
سالانه

1000 مگابایت فضا
20000 مگابایت پهنای باند
60 اکانت ftp
6 عدد پایگاه داده
2 عدد Addon Domain
و ...


cP7 plan-1500MB


 
1,500,000 ريال
سالانه

1500 مگابایت فضا
30000 مگابایت پهنای باند
80 اکانت ftp
6 عدد پایگاه داده
2 عدد Addon Domain
و ...


cP7 plan-2000MB


 
1,800,000 ريال
سالانه

2000 مگابایت فضا
40000 مگابایت پهنای باند
اکانت ftp نامحدود
7 عدد پایگاه داده
2 عدد Addon Domain
و ...


cP7 plan-3000MB


 
2,200,000 ريال
سالانه

3000 مگابایت فضا
55000 مگابایت پهنای باند
اکانت ftp نامحدود
8 عدد پایگاه داده
3 عدد Addon Domain
و ...


cP7 plan-5000MB


 
3,200,000 ريال
سالانه

5000 مگابایت فضا
100000 مگابایت پهنای باند
اکانت ftp نامحدود
8 عدد پایگاه داده
3 عدد Addon Domain
و ...


cP7 plan-10000MB


 
6,000,000 ريال
سالانه

10000 مگابایت فضا
150000 مگابایت پهنای باند
اکانت ftp نامحدود
15 عدد پایگاه داده
6 عدد Addon Domain
و ...