مرحله 2
انتخاب دامنه
مرحله 3
مشخصات سفارش

محصولات:
EJ-1000 -

ارسال 1000 عدد ایمیل بصورت روزانه
دارای سیستم آمار
دارای سیستم بررسی ایمیل
ارسال در قالب اچ تی ام ال
بانک ارسال ایمیل ندارد
امنیت حریم شخصی

EJ-2000 -

ارسال 2000 عدد ایمیل بصورت روزانه
دارای سیستم آمار
دارای سیستم بررسی ایمیل
ارسال در قالب اچ تی ام ال
بانک ارسال ایمیل ندارد
امنیت حریم شخصی

EJ-3000 -

ارسال 3000 عدد ایمیل بصورت روزانه
دارای سیستم آمار
دارای سیستم بررسی ایمیل
ارسال در قالب اچ تی ام ال
بانک ارسال ایمیل ندارد
امنیت حریم شخصی

EJ-4000 -

ارسال 4000 عدد ایمیل بصورت روزانه
دارای سیستم آمار
دارای سیستم بررسی ایمیل
ارسال در قالب اچ تی ام ال
بانک ارسال ایمیل دارد
امنیت حریم شخصی

EJ-5000 -

ارسال 5000 عدد ایمیل بصورت روزانه
دارای سیستم آمار
دارای سیستم بررسی ایمیل
ارسال در قالب اچ تی ام ال
بانک ارسال ایمیل دارد
امنیت حریم شخصی

Secure Transaction به منظور رعایت موارد امنیتی آی پی شما، آی پی (54.92.164.184) در سیستم ثبت خواهد شد.